Vi kom på ideen får å grunnlege bedriften vår da vennene våre, som ønsket å åpne restauranten sin, klaget over at det ikke var noe ordentlig selskap i Norge som ville lage storkjøkkenytstyr til rimelige priser. Alt storkjøkkenutstyret på markedet hadde dårlig kvallitet og i tilleg var dyrt. Vi ønsket å forandre denne situasjonen.

I dag driver venene våre en fantaskisk restaurant og er veldig fornøyde med den funksjonelt storkjøkkenutstyret fra selskapet vårt. Samtidig skaper vi en en gruppe mennesker som jobber med en stor pasjon og vil støtte restaurantarbeidere, slik at arbeidet deres blir hyggelig og raskt.

Vi er glade at folk kan kjøpe fra oss det flotte storkjøkkenutstyret med høyeste kvalitet og i rimmelige priser. Vi har mange kunder, som vi er veldig  stolte av!